среда , 28 јуни 2017

Импресум

Сопственик и уредник: Виктор Азманоски
Новинари:
-Виктор Азманоски;
-Златко Шарчевиќ;
-Мартин Милкоски;
-Зоран Анѓеловски (спорт)

Колумнисти:
Македонка Манолева;
Маријана Миловановиќ;